top of page

Support Group

Public·77 members

[[[STREAMING@@]]+++] Gospić 91 Kutjevo prijenos 30 kolovoza 2023


OSNOVNE UPUTE ZA UNOS PODATAKA


Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja« Obveznici uplate zakupa i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države te zakupa za ribnjake na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR67«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Prihod od prodaje i prodaje izravnom pogodbom po­ljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Prihod od prodaje i prodaje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države uplaćuje se u korist računa grada/općine na čijem se području nalazi poljoprivredno zemljište: HR9510010051700164572ANDRIJAŠEVCI HR7910010051700264576ANTUNOVAC HR1510010051700364571BABINA GREDA HR9610010051700464575BAKAR HR8010010051700564579BALE – VALLE HR1610010051700664574BARBAN HR2210010051700764570BARILOVIĆ HR3310010051700864573BAŠKA HR8710010051700964578BAŠKA VODA HR3910010051701064576BEBRINA HR6610010051755064572BEDENICA HR5610010051701264575BEDNJA HR4010010051701364579BELI MANASTIR HR7910010051701564570BELICA HR9010010051701664573BELIŠĆE HR4710010051701764578BENKOVAC HR6910010051701864577BEREK HR0510010051701964572BERETINEC HR1610010051702064575BIBINJE HR6110010051762164577BILICE HR9710010051702164579BILJE HR3310010051702264574BIOGRAD NA MORU HR3210010051731064571BISKUPIJA HR3910010051702364570BIZOVAC HR5010010051702464573BJELOVAR HR0710010051702564578BLATO HR2910010051702664577BOGDANOVCI HR6210010051702764572BOL HR7910010051702964571BOROVO HR5210010051703064579BOSILJEVO HR9110010051703264570BOŠNJACI HR0510010051703364573BRCKOVLJANI HR5910010051703464578BRDOVEC HR6510010051707764577BRELA HR8110010051703564577BRESTOVAC HR1710010051703664572BREZNICA HR9810010051703764576BRINJE HR3410010051703864571BROD MORAVICE HR1810010051703964575BRODSKI STUPNIK HR5110010051704064570BRTONIGLA – VERTENEGLIO HR1910010051704264578BUJE – BUIE HR4010010051756764577BUKOVLJE HR4110010051704364577BUZET HR7410010051704464572CERNA HR9110010051704664571CERNIK HR7510010051704764575CEROVLJE HR5910010051704864579CESTICA HR9210010051704964574CETINGRAD HR7610010051705064578CISTA PROVO HR3410010051705264572CRES HR5110010051705464571CRNAC HR3510010051705564575ČABAR HR1910010051705664579ČAČINCI HR5210010051705764574ČAĐAVICA HR5810010051705864570ČAGLIN HR9110010051706064572ČAKOVEC HR7510010051706164576ČAVLE HR9210010051706364575ČAZMA HR7610010051706464579ČEMINAC HR1210010051706564574ČEPIN HR1810010051706664570DARDA HR2910010051706764573DARUVAR HR8310010051706864578DAVOR HR6510010051760364573DEKANOVEC HR0810010051706964577DELNICE HR5210010051707164575DEŽANOVAC HR7510010051707464570DOBRINJ HR8610010051707564573DOMAŠINEC HR9810010051707864572DONJA DUBRAVA HR2210010051757664576DONJA MOTIČINA HR8210010051707964576DONJA STUBICA HR3410010051708064574DONJA VOĆA HR4010010051708164570DONJI ANDRIJEVCI HR5110010051708264573DONJI KRALJEVEC HR0810010051708364578DONJI KUKURUZARI HR3010010051708464577DONJI LAPAC HR4710010051708664576DONJI MIHOLJAC HR4810010051708964579DONJI VIDOVEC HR7310010051756864572DRAGALIĆ HR1110010051709064573DRAGANIĆ HR6510010051709164578DRAŽ HR8710010051709264577DRENOVCI HR0710010051709464576DRENJE HR4010010051709564571DRNIŠ HR2410010051709664575DRNJE HR0810010051709764579DUBRAVA HR4410010051754964573DUBRAVICA HR4110010051709864574DUBROVNIK HR4710010051709964570DUGA RESA HR8510010051710164579DUGO SELO HR2110010051710264574DVOR HR2710010051710364570ĐAKOVO HR3810010051710464573ĐELEKOVEC HR9210010051710564578ĐULOVAC HR1710010051710664577ĐURĐENOVAC HR5010010051710764572ĐURĐEVAC HR4010010051711064579ERDUT HR7310010051711164574ERNESTINOVO HR9010010051711364573ERVENIK HR4710010051711464578FARKAŠEVAC HR5510010051761964574FAŽANA – FASANA HR0510010051711664572FERIČANCI HR3210010051762964573FUNTANA – FONTANE HR8610010051711764576FUŽINE HR2210010051711864571GARČIN HR0610010051711964575GAREŠNICA HR3910010051712064570GENERALSKI STOL HR5010010051712164573GLINA HR0710010051712264578GOLA HR2910010051712364577GORIČAN HR6210010051712464572GORJANI HR2210010051761864579GORNJA RIJEKA HR4610010051712564576GORNJA STUBICA HR5710010051756964576GORNJA VRBA HR6310010051712764575GORNJI BOGIĆEVCI HR8010010051712964574GORNJI KNEGINEC HR2210010051760464578GORNJI MIHALJEVEC HR6410010051713064578GOSPIĆ HR8610010051713164577GRAČAC HR2210010051713264572GRAČIŠĆE HR3910010051713464571GRADAC HR2310010051713564575GRADEC HR0710010051713664579GRADINA HR4010010051713764574GRADIŠTE HR4610010051713864570GROŽNJAN – GRISIGNANA HR5710010051713964573GRUBIŠNO POLJE HR7910010051714064572GUNDINCI HR6310010051714164576GUNJA HR8810010051751064575GVOZD HR6410010051714464579HERCEGOVAC HR9710010051714564574HLEBINE HR9310010051714964577HRVATSKA DUBICA HR5610010051715064571HRVATSKA KOSTAJNICA HR2410010051715264579HUM NA SUTLI HR5710010051715364574HVAR HR6310010051715464570ILOK HR7410010051715564573IMOTSKI HR3110010051715664578IVANEC HR8610010051715864572IVANIĆ-GRAD HR7010010051715964576IVANKOVO HR2810010051716164570IVANSKA HR7810010051760964575JAGODNJAK HR1810010051716464577JAKŠIĆ HR5110010051716564572JALŽABET HR3510010051716664576JARMINA HR6810010051716764571JASENICE HR5210010051716864575JASENOVAC HR3610010051716964579JASTREBARSKO HR9610010051717064573JELENJE HR5310010051717164578JELSA HR8310010051755264571JESENJE HR7510010051717264577JOSIPDOL HR8010010051755964577KALINOVAC HR4310010051756064571KALNIK HR7810010051762364576KAMANJE HR2810010051717564571KANFANAR HR1210010051717664575KAPELA HR9310010051717764579KAPTOL HR2910010051717864574KARLOBAG HR3510010051717964570KARLOVAC HR7310010051759664574KAROJBA HR3510010051718064577KASTAV HR6810010051718164572KAŠTELA HR7910010051759764570KAŠTELIR-LABINCI – CASTELLIER-SANTA DOMENICA HR8510010051718364571KIJEVO HR6910010051718464575KISTANJE HR5310010051718564579KLAKAR HR8610010051718664574KLANA HR9210010051718764570KLANJEC HR1210010051719064576KLINČA SELA HR2910010051719264575KLIS HR1310010051719364579KLOŠTAR IVANIĆ HR4610010051719464574KLOŠTAR PODRAVSKI HR5210010051719564570KNEŽEVI VINOGRADI HR6310010051719664573KNIN HR9410010051762264572KOLAN HR2010010051719764578KOMIŽA HR4210010051719864577KONAVLE HR7510010051719964572KONČANICA HR3810010051720164573KOPRIVNICA HR9210010051720264578KOPRIVNIČKI BREGI HR1710010051720364577KOPRIVNIČKI IVANEC HR5010010051720464572KORČULA HR3410010051720564576KOŠKA HR6710010051720664571KOTORIBA HR3510010051720864579KRALJEVEC NA SUTLI HR6810010051720964574KRALJEVICA HR7410010051721164577KRAPINA HR1010010051721264572KRAPINSKE TOPLICE HR1610010051753364577KRAŠIĆ HR1010010051754564575KRAVARSKO HR9110010051721364576KRIŽ HR2710010051721464571KRIŽEVCI HR1110010051721564575KRK HR9210010051721664579KRNJAK HR2810010051721764574KRŠAN HR4510010051721964573KULA NORINSKA HR6710010051722064572KUTINA HR5110010051722164576KUTJEVO HR8410010051722264571LABIN HR6810010051722364575LANIŠĆE HR8510010051722564574LASINJA HR9110010051722664570LASTOVO HR9610010051758664575LEĆEVICA HR0510010051722764573LEGRAD HR5910010051722864578LEKENIK HR8110010051722964577LEPOGLAVA HR4410010051723064571LEVANJSKA VAROŠ HR2810010051723164575LIPIK HR1210010051723264579LIPOVLJANI HR5110010051723464570LIŠANE OSTROVIČKE HR6210010051723564573LIŽNJAN – LISIGNANO HR4110010051723764577LOKVE HR1410010051762464571LOPAR HR5810010051723964576LOVAS HR1010010051724064574LOVINAC HR2710010051724264573LOVRAN HR0610010051724464577LUDBREG HR3910010051724564572LUKAČ HR2310010051724664576LUPOGLAV HR3910010051757864575MAGADENOVAC HR8410010051755564574MAJUR HR2410010051724964579MAKARSKA HR8410010051725064573MALA SUBOTICA HR4110010051725164578MALI BUKOVEC HR6310010051725264577MALI LOŠINJ HR9610010051725364572MALINSKA – DUBAŠNICA HR8010010051725464576MARČANA HR9710010051725664575MARIJA BISTRICA HR8110010051725764579MARIJANCI HR1410010051761064570MARKUŠICA HR6310010051708564572MARTIJANEC HR2310010051725964570MARTINSKA VES HR2310010051726064577MARUŠEVEC HR5610010051726164572MATULJI HR7310010051726364571MEDULIN HR5710010051726464575METKOVIĆ HR7410010051726664574MIKLEUŠ HR9110010051726864573MLJET HR9710010051727064576MOLVE HR9810010051727364579MOŠĆENIČKA DRAGA HR3410010051727464574MOTOVUN – MONTONA HR4010010051727564570MRKOPALJ HR8010010051708764571MUĆ HR5110010051727664573MURSKO SREDIŠĆE HR3010010051727864577NAŠICE HR6310010051727964572NEDELIŠĆE HR7910010051761264578NEGOSLAVCI HR5810010051728164579NETRETIĆ HR4210010051729564577NIJEMCI HR9110010051728264574NIN HR9710010051728364570NOVA BUKOVICA HR1110010051728464573NOVA GRADIŠKA HR6510010051728564578NOVA KAPELA HR2310010051728764572NOVA RAČA HR0710010051728864576NOVALJA HR4010010051728964571NOVI MAROF HR1310010051729064579NOVI VINODOLSKI HR5010010051753764575NOVIGRAD HR5210010051729264570NOVIGRAD PODRAVSKI HR4610010051729164574NOVIGRAD – CITTANOVA HR2710010051756164575NOVO VIRJE HR6310010051729364573NOVSKA HR2010010051729464578NUŠTAR HR5910010051729764576OGULIN HR7610010051729964575OKUČANI HR5510010051730064572OMIŠ HR3910010051730164576OMIŠALJ HR7210010051730264571OPATIJA HR5610010051730364575OPRISAVCI HR4010010051730464579OPRTALJ – PORTOLE HR7910010051730664570OPUZEN HR9010010051730764573ORAHOVICA HR4710010051730864578OREBIĆ HR4410010051760564577OREHOVICA HR6910010051730964577ORIOVAC HR0910010051754264572ORLE HR1610010051731164575OROSLAVJE HR9710010051731264579OSIJEK HR3310010051731364574OTOČAC HR3910010051731464570OTOK (SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA) HR3310010051753564576OTOK (VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA) HR5010010051731564573OZALJ HR0710010051731664578PAG HR2910010051731764577PAKOŠTANE HR6210010051731864572PAKRAC HR0410010051732164570PAZIN HR6910010051732364578PERUŠIĆ HR9110010051732464577PETERANEC HR2710010051732564572PETLOVAC HR1110010051732664576PETRIJANEC HR4410010051732764571PETRIJEVCI HR2810010051732864575PETRINJA HR7210010051733064573PIĆAN HR4010010051758164578PIROVAC HR2910010051733164578PISAROVINA HR5110010051733264577PITOMAČA HR8410010051733364572PLAŠKI HR6810010051733464576PLETERNICA HR4510010051745564576PLITVIČKA JEZERA HR0410010051733564571PLOČE HR6910010051733764579PODBABLJE HR0510010051733864574PODCRKAVLJE HR1110010051733964570PODGORA HR1110010051734064577PODGORAČ HR3310010051727164571PODRAVSKA MOSLAVINA HR2810010051734264576PODTUREN HR6110010051734364571POJEZERJE HR2610010051754464571POKUPSKO HR6210010051734664574POPOVAC HR6810010051734764570POPOVAČA HR7910010051734864573POREČ – PARENZO HR3610010051734964578POSEDARJE HR8510010051735064576POSTIRA HR8010010051757364578POVLJANA HR2110010051735164571POŽEGA HR0510010051735264575PREGRADA HR2210010051735464574PREKO HR2810010051735564570PRELOG HR3910010051735664573PRESEKA HR3910010051762064578PRIBISLAVEC HR9510010051758364572PRIVLAKA (VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA) HR0510010051757464577PRIVLAKA (ZADARSKA ŽUPANIJA) HR6410010051708864575PROLOŽAC HR9210010051729864571PROMINA HR1810010051735864577PUČIŠĆA HR5110010051735964572PULA – POLA HR6210010051736064575PUNAT HR4610010051736164579PUNITOVCI HR8510010051736364570RAB HR6610010051753664571RAKOVEC HR5310010051736564578RAKOVICA HR7510010051736664577RASINJA HR9210010051736864576RAŠA HR2810010051736964571RAVNA GORA HR4010010051737264570REŠETARI HR9010010051755664570RIBNIK HR5110010051737364573RIJEKA HR0810010051737464578ROVINJ – ROVIGNO HR3010010051737564577ROVIŠĆE HR6310010051737664572RUGVICA HR5510010051759164572RUNOVIĆI HR4710010051737764576RUŽIĆ HR8010010051737864571SABORSKO HR9710010051738064570SAMOBOR HR1110010051738164573SATNICA ĐAKOVAČKA HR6510010051738264578SEGET HR0710010051738564576SELNICA HR4010010051738664571SEMELJCI HR2410010051738764575SENJ HR1110010051756264579SEVERIN HR0810010051738864579SIBINJ HR0910010051757064574SIKIREVCI HR4110010051738964574SINJ HR2510010051739064578SIRAČ HR4710010051739164577SISAK HR6410010051739364576SKRAD HR9710010051739464571SKRADIN HR8110010051739564575SLATINA HR6510010051739664579SLAVONSKI BROD HR9810010051739764574SLAVONSKI ŠAMAC HR1810010051739964573SLIVNO HR1310010051740064573SLUNJ HR8910010051740264577SMOKVICA HR4210010051740564571SOKOLOVAC HR2610010051740664575SOLIN HR1010010051740764579SOPJE HR4910010051740964570SPLIT HR4910010051741064577SRAČINEC HR8210010051741164572STANKOVCI HR6610010051741264576STARA GRADIŠKA HR0210010051741364571STARI GRAD (SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA) HR8310010051741464575STARI JANKOVCI HR6710010051741564579STARI MIKANOVCI HR0310010051741664574STARIGRAD HR2010010051741864573STARO PETROVO SELO HR7710010051760664572STRAHONINEC HR5910010051742164571STRIZIVOJNA HR5010010051755164576STUPNIK HR2710010051742364579SUĆURAJ HR6010010051742464574SUHOPOLJE HR6610010051742564570SUKOŠAN HR7710010051742664573SUNJA HR3410010051742764578SUPETAR HR3910010051759264576SUTIVAN HR6110010051760764576SVETA MARIJA HR2010010051743264574SVETA NEDELJA (ISTARSKA ŽUPANIJA) HR4910010051743764572SVETI ĐURĐ HR5610010051742864577SVETI FILIP I JAKOV HR3310010051743864576SVETI ILIJA HR8910010051742964572SVETI IVAN ZELINA HR6610010051743964571SVETI IVAN ŽABNO HR3910010051744064579SVETI JURAJ NA BREGU HR0310010051743064575SVETI KRIŽ ZAČRETJE HR8410010051743164579SVETI LOVREČ HR7210010051744164574SVETI MARTIN NA MURI HR7810010051744264570SVETI PETAR OREHOVEC HR2610010051743364570SVETI PETAR U ŠUMI HR9110010051743564578SVETVINČENAT HR5010010051756464570ŠANDROVAC HR9410010051760864571ŠENKOVEC HR8910010051744364573ŠESTANOVAC HR4610010051744464578ŠIBENIK HR6810010051744564577ŠKABRNJA HR3710010051761464572ŠODOLOVCI HR8510010051744764576ŠOLTA HR0510010051744964575ŠPIŠIĆ BUKOVICA HR3810010051745064570ŠTEFANJE HR2110010051762864570ŠTITAR HR0610010051745264578ŠTRIGOVA HR3810010051763164576TAR-VABRIGA – TORRE-ABREGA HR2810010051745364577TINJAN HR6110010051745464572TISNO HR3810010051757564572TKON HR7810010051745664571TOMPOJEVCI HR6210010051745764575TOPUSKO HR4610010051745864579TORDINCI HR0410010051755764573TOUNJ HR7910010051745964574TOVARNIK HR7910010051762664579TRIBUNJ HR6310010051746064578TRILJ HR8510010051746164577TRNAVA HR2110010051746264572TRNOVEC BARTOLOVEČKI HR0510010051746364576TROGIR HR3810010051746464571TRPINJA HR7210010051759364571TUČEPI HR3910010051746764574UDBINA HR4510010051746864570UMAG – UMAGO HR5610010051746964573UNEŠIĆ HR6210010051747164576VALPOVO HR9510010051747264571VARAŽDIN HR7910010051747364575VARAŽDINSKE TOPLICE HR6310010051747464579VELA LUKA HR9610010051747564574VELIKA HR7310010051754164577VELIKA GORICA HR0510010051747664570VELIKA KOPANICA HR1610010051747764573VELIKA LUDINA HR7010010051747864578VELIKA PISANICA HR6110010051756564573VELIKA TRNOVITICA HR5810010051755864578VELIKI BUKOVEC HR5510010051748064571VELIKI GRĐEVAC HR5610010051748364574VELIKO TROJSTVO HR6210010051748464570VIDOVEC HR7310010051748564573VILJEVO HR3010010051748664578VINICA HR5210010051748764577VINKOVCI HR8510010051748864572VINODOLSKA OPĆINA HR6910010051748964576VIR HR2110010051749064574VIRJE HR2710010051749164570VIROVITICA HR3810010051749264573VIS HR9210010051749364578VISOKO HR1710010051749464577VIŠKOVCI HR5010010051749564572VIŠKOVO HR6710010051749764571VIŠNJAN – VISIGNANO HR5110010051749864575VIŽINADA – VISINADA HR2310010051757964579VLADISLAVCI HR3510010051749964579VOĆIN HR1410010051750064576VODICE HR3110010051750264575VODNJAN – DIGNANO HR7910010051758464576VOĐINCI HR1510010051750364579VOJNIĆ HR4810010051750464574VRATIŠINEC HR5410010051750564570VRBANJA HR6510010051750664573VRBJE HR2210010051750764578VRBNIK HR4410010051750864577VRBOVEC HR7710010051750964572VRBOVSKO HR7210010051751164579VRGORAC HR0810010051751264574VRHOVINE HR1410010051751364570VRLIKA HR2510010051751464573VRPOLJE HR0410010051751664577VRSAR – ORSERA HR9510010051762564575VRSI HR3710010051751764572VUKA HR2110010051751864576VUKOVAR HR2710010051752064579ZADAR HR4010010051759564579ZADVARJE HR6010010051752164574ZAGORSKA SELA HR0610010051713364576ZAGREB HR6610010051752264570ZAGVOZD HR9010010051754364576ZAPREŠIĆ HR7710010051752364573ZAŽABLJE HR3410010051752464578ZDENCI HR5610010051752564577ZEMUNIK DONJI HR8910010051752664572ZLATAR HR1810010051756664578ZRINSKI TOPOLOVAC HR2610010051753064570ŽAKANJE HR3710010051753164573ŽMINJ HR5110010051754064578ŽUMBERAK HR4910010051753464572ŽUPANJA 3.


Prihodi po posebnim propisima – 1902Poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke i – 1988Naknada za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama. 1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja« Poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe za uplate prihoda po posebnim propisima na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi OIB, dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.


Upute


(uživo) Papuk Orahovica Grobničan prijenos 29/08/2023


3. Gradske i općinske pristojbe i naknade – 5703Gradske i općinske upravne pristojbe, – 5711Ostale gradske i općinske pristojbe, – 5720Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom, – 5738Naknade za uporabu javnih gradskih/općinskih površina, – 5746Naknada za korištenje prostora elektrana, – 5754Posebna pristojba za postavljanje automata za zabavne igre, za otvaranje zabavnog kluba i za organiziranje jednokratnih prigodnih igara na sreću, – 5762Naknada za upotrebu cesta koja se plaća na traktore i njihova priključna vozila, – 5770Komunalne naknade, – 5789Ostale naknade utvrđene gradskom/općinskom odlukom, – 5797Boravišna pristojba, – 5819Naknada za koncesije, – 5827Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina, – 5835Stanarine i naknade etažnih vlasnika – najamnina, – 5843Naknada za koncesijsko odobrenje, – 5851Naknada za šumsku infrastrukturu i – 5