top of page

Support Group

Public·131 members

[[SLEDUJTE ONLINE@@]] Srbsko Česko Přímý přenos 30.08.2023


[ŽIVÁ TV] Kanada Česko Přímý přenos 23 května 2023


K detailům příliš nepřihlíží, často je považují za něco otravného, co vyřeší právníci nebo účetní. Důležité je udělat obchod a mít z toho dobrý pocit. Mentalitě Srbů je vlastní, že v zájmu příznivého průběhu jednání snadno slíbí něco, co pak nemohou splnit. Srbové ne vždy rádi plánují a v jejich práci můžeme narazit na improvizování. Velmi neradi ustupují, a jestliže nevědí kudy kam, vymlouvají se na nedostatek pravomoci a omezené rozhodovací možnosti. Podnikání a obchodování v Srbsku je, stejně jako v jiných zemích, především o lidech a vztazích. Je třeba obrnit se trpělivostí a umět se dohodnout, nacházet kompromisy a styčné body i tam, kde se to zprvu zdá nemožné. Osobní přítomnost nelze nahradit e-maily a kontrola realizace dohodnutých ujednání je naprosto zásadní. Mapa globálních oborových příležitostí – Srbsko (MZV) (127. 96 KB)Souhrnná teritoriální informace (STI) Srbsko (374.


Jednotlivé rozvojové programy, které by mohly být v budoucnu realizovány v Srbsku za spoluúčasti českých společností, byly definovány celkovou strategií jako oblasti Smart Living, Smart People, Smart Economy, Smart Mobility, Smart Environment, Smart Governance a Smart Communication. Konkrétní příklady, o které se nyní zajímají srbští partneři v České republice, jsou například projekty elektronických portálů občana, digitální dual projekty měst pro plánování rozvoje, autonomní doprava, chytré parkování, požární senzorika, chytré a úsporné venkovní osvětlení, městské inovátorské startupy, atd. ▶ Perspektivní obor 6 – Zemědělství a potravinářstvíSrbsko považuje sektor zemědělství za základní pilíř ekonomiky.


Hledat - Sportovní listy


Televizní tipy na pátek: fotbal Česko – Srbsko, Lovci mafie a


Oslovení Optimální je, jestliže českou firmu partnerovi doporučí třetí strana, které partner důvěřuje. Přítomnost velvyslance nebo obchodního diplomata na jednání v Srbsku by měla být vyhrazená především pro významná jednání. Naše velvyslanectví tuto podporu českým firmám nabízí, je ale vždy zapotřebí posoudit vhodnost takové podpory. To platí především pro jednání se státními úřady, státními nebo velkými podniky.


V roce 2021 byl dosažený nárůst 7, 5% HDP, což je jeden z nejlepších výsledků v Evropě. V roce 2022 byl nárůst již mírnější, a to na úrovni 2, 3%. Na letošní rok se opět očekává přibližně stejný nárůst a v dalších letech ve střednědobém horizontu udržitelný růst cca 3 – 4% HDP. Obchodní výměna mezi ČR a Srbskem za rok 2022 dosáhla téměř 1. 736 mil. EUR. Hodnota českého exportu činila 835, 8 mil. EUR a za posledních deset let se zvýšila cca 3x.


). Úředním jazykem v RS je srbština s ekavským nářečím a s písmem cyrilicí, v každodenním životě je běžně používána i latinka. Znalost srbského jazyka může napomoci k daleko snadnější komunikaci. Zejména menší firmy ocení veškerou snahu vyjadřovat se v srbském jazyce. Pokud srbštinu neovládáme, je zvláště při domlouvání detailů obchodu nutný kvalitní tlumočník. S mladými obchodníky či ve velkých firmách je možné komunikovat anglicky, případně německy nebo francouzsky. Starší generace je velmi málo jazykově vybavená. Je zapotřebí do Srbska jezdit, komunikovat s partnery a udržovat vztahy. Operativní detaily je možné řešit telefonicky, velmi často přes Viber, který je v Srbsku populární. Doporučení Srbové velmi dají na první dojem, který jim vydrží překvapivě dlouho, a který je obtížné změnit. K detailům příliš nepřihlíží, často je považují za něco otravného, co vyřeší právníci nebo účetní.


Česko - Srbsko [3.9.] ▶️ ME v basketbale 2022 živě online


Srbsko | BusinessInfo.cz


) 6, 906, 876, 846, 826, 80Konkurenceschopnost N/AN/AN/AN/AN/AExportní riziko OECD 4/44/44/74/7N/A Zdroj: EIU, OECD, IMD 2. Veřejné finance a státní rozpočet Veřejné finance 2022Saldo státního rozpočtu (% HDP) -3, 10Veřejný dluh (% HDP) 55, 20Bilance běžného účtu (mld. USD) -4, 44 Daně 2023PO 15%FO 10%, 20%DPH 20% Ratingová agentura Fitch Ratings ve své zprávě z 20. února 2023 nadále potvrdila úvěrový rating Srbska na úrovni BB+ se stabilními vyhlídkami na další zvyšování. Dne 9. 12.


Srbové dávají přednost neformálnímu přístupu, ani na etiketu si moc nepotrpí. Obsah a úprava vizitek není jednotná a zásadně důležitá, vizitky je nicméně nutno mít s sebou. Kanceláře a restaurace jsou hlavním místem pracovních jednání. Při navázání důvěry můžete být pozváni domů nebo na chatu. Při jednáních v Srbsku nehraje čas zásadní roli. Nicméně českým vyjednávačům se doporučuje dodržovat zásady slušného chování a na sjednanou schůzku přijít včas. Neměli byste též být překvapeni, pokud je k jednání přizván větší počet lidí i přes jejich nejasnou vazbu k předmětu jednání. Jednání vede služebně nejvýše postavený, jeho podřízení se ke slovu dostanou, jen pokud s tím vedoucí projeví souhlas nebo je k tomu sám vyzve. Obchodní schůzky jsou v porovnání s českými zvyky delší a obvykle vyžadují značnou trpělivost. Obecně platí, že čím je srbská firma větší, tím kratší je seznamovací či orientační fáze jednání.


listopad – Den příměří První světové války 7. leden – Božić – 1. den vánoční Pohyblivý svátek Velikonoce (Uskrs/Vaskrs), 3 dny – Velký pátek, Velikonoční neděle a pondělí (počítáno dle juliánského kalendáře). Zásadně není vhodné plánovat jednání v první polovině ledna, kdy Srbové oslavují Nový rok a Vánoce. Srbové pravoslavného vyznání (85% obyvatelstva) individuálně uctívají den rodinného světce, tzv. „Slavu“, kdy mají pracovní volno. Těchto dnů je převážně v období od 27. října do 27. ledna, ale připadají i na jiná data jako je např. května (sv.


Je třeba obrnit se trpělivostí a umět se dohodnout, nacházet kompromisy a styčné body i tam, kde se to zprvu zdá nemožné. Osobní přítomnost nelze nahradit e-maily a kontrola realizace dohodnutých ujednání je naprosto zásadní. 6. Státní svátky 1. – 2. leden – Nový rok 15. – 16. únor – Den státnosti RS 1. květen – Mezinárodní den práce 11.


Čt4 archiv - Spustit cz


Španělsko - Bulharsko, Volejbal - O2 TV


Komunikace Obecně z hlediska Srbska platí, že k nevhodným tématům konverzace patří vnitřní a zahraniční politika, válka na Balkáně, vztah ke Kosovu apod. Oslovuje se slovy pán nebo paní ve spojení s funkcí nebo příjmením. Srbové rychle přecházejí k oslovování křestním jménem a tykání, často k tomu přistoupí i bez předběžného souhlasu. Akademické tituly s výjimkou doktorských či profesorských se většinou nepoužívají, přednost má oslovování uvádějící významnější pracovní pozici (např. pane řediteli, pane náměstku, apod.


Většinou však Srbové chtějí svého partnera poznat blíže, navázat s ním přátelství a zjistit o něm, co nejvíce informací. Obchodnímu vyjednávání tedy každopádně předchází delší neformální rozhovor. V Srbsku emoce do obchodu patří. Srbové neskrývají své emoce, dávají najevo svoji náladu, spokojenost či nespokojenost, a to i před lidmi, které dobře neznají. Chovají se otevřeně a spontánně. Vzhledem k výraznému temperamentu často rozhodují impulzivně. Při jednáních v restauracích se k jídlu běžně konzumuje tvrdý alkohol, víno nebo pivo. Při jednání ve firmě je možné úspěšné jednání na konci zapít, pokud to partner navrhne.


Srbsko - Švédsko | SledovaniTV.cz


Důležité je udělat obchod a mít z toho dobrý pocit. Mentalitě Srbů je vlastní, že v zájmu příznivého průběhu jednání snadno slíbí něco, co pak nemohou splnit. Srbové ne vždy rádi plánují a v jejich práci můžeme narazit na improvizování. Velmi neradi ustupují, a jestliže nevědí kudy kam, vymlouvají se na nedostatek pravomoci a omezené rozhodovací možnosti. Podnikání a obchodování v Srbsku je, stejně jako v jiných zemích, především o lidech a vztazích.


[ONLINE] Izrael Česko přenos živě 13 srpna 2023 [sportovní t


[[STREAMOVÁNÍ!!]] Španělsko U19 Česko U19 přenos živý 24


Daňové prázdniny obchodní společnosti mohou být osvobozené od placení daní z příjmů právnických osob, pokud přijmou minimálně 100 nových zaměstnanců. 3. Obchod a investice 3. Obchodní vztahy Obchodní vztahy s ČR Vzájemné hospodářské vztahy byly do roku 2009 charakterizovány postupným nárůstem obratu, především českého vývozu, a byl zřejmý zvýšený zájem české podnikatelské veřejnosti o teritorium. V r.


ČR je pro Srbsko z hlediska obratu 18. nejvýznamnější obchodní partner. Srbsko je z tohoto hlediska pro ČR 33. nejvýznamnější partner. Vzájemná obchodní bilance je poměrně vyrovnaná. 20182019202020212022Import z ČR (mld. CZK) 15, 3016, 9015, 900, 2520, 53Export do ČR (mld. CZK) 12, 6013, 9015, 2019, 9722, 11Saldo s ČR (mld. CZK) -2, 68-3, 00-0, 60-0, 561, 58 Zdroj: ČSÚ TOP 5 položek importu z ČR SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%) 781Automobily osobní aj.


předpokládá investice ve výši 100 mld. CZK do komunální infrastruktury a čistíren odpadních vod. Při řešení epidemiologické krize velmi výrazně gradovala i potřeba maximální hygieny, čisté vody, zpracování odpadů, a to nejen ve městech, ale i v malých obcích a vzdálených municipalitách. Srbsku v podstatě chybí ucelená ekologická infrastruktura, jako jsou čistírny odpadních vod a funkční kanalizace.


Volej TV - VOLEJBAL.CZ


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page